Qualitat docent

Estudi d'inserció laboral


L’any 2014 el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) va iniciar el primer estudi d’inserció laboral dels egressats (cicles, graus, màsters universitaris i programes de doctorat) des de la perspectiva de l’afiliació a la Seguretat Social.

La perspectiva de l’afiliació a la Seguretat Social complementa la dels titulats universitaris, recollida en els estudis d’inserció laboral, i la d’ocupadors, recollida a l’enquesta d’ocupadors.

Informes de resultats

Cicles:
El MECD ha publicat l’informe d’Inserció laboral dels egressats universitaris. La perspectiva de l’afiliació a la Seguretat Social. Els indicadors agregats també es poden consultar en format excel.

També es poden consultar els resultats a nivell de titulació individualitzada.

Màsters universitaris:
De moment es poden consultar els indicadors agregats en format excel.

Programes de doctorat:
De moment es poden consultar els indicadors agregats en format excel.