Formació

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial

Inserció laboral

Màster Universitari en Gestió Esportiva:

Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria:

Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Enquestes de servei

Màster Universitari en Gestió Esportiva:

Màster Universitari en Comptabilitat Superior y Auditoría:

Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants:

Enquestes de satisfacció de titulats

Màster Universitari en Gestió Esportiva:

Máster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria:

Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Enquestes de satisfacció de tutors d'empresa

Màster Universitari en Gestió Esportiva:

Curs 2018-2019
Curs 2019-2020

Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria:

Curs 2018-2019
Curs 2019-2020

Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants:

Curs 2018-2019
Curs 2019-2020

Avaluació docent del Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Mòduls:

Curs 2018-2019
Curs 2019-2020

Pràctiques Externes:

Curs 2018-2019
Curs 2019-2020

Treball Final de Màster:

Curs 2018-2019
Curs 2019-2020

 

Avaluació docent del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria

Mòduls:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020

Pràctiques Externes:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019 (Anual)
Curs 2018-2019 (Pràctiques Externes II - Anual)
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

Treball Final de Màster:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

Avaluació docent del Màster Universitari en Gestió Esportiva / Sport Management

Presencial

Mòduls:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

Pràctiques Externes:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

Treball Final de Màster:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

 

Online en Castellà

Mòduls:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

Pràctiques Externes:

Curs 2017-2018
Curs 2020-2021

Treball Final de Màster

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019

 

Online en Anglès:

Mòduls:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

Pràctiques Externes:

Curs 2017-2018
Curs 2020-2021

Treball Final de Màster:

Curs 2017-2018