La Fundació UAB

Missió i objectius

Missió

La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona MP (FUAB) és un mitjà propi i una entitat instrumental creat en el si de la Universitat Autònoma de Barcelona que col·labora en el foment i la realització d’activitats docents, de recerca i d’acció social, i en la prestació de serveis comercials i de gestió patrimonial vinculats a l’activitat universitària, dirigits tant a la comunitat UAB com al públic en general, a través de la coordinació de diverses entitats i serveis.
 

Objectius

  • Estar al servei de la Universitat Autònoma de Barcelona per assolir els objectius i executar projectes estratègics per la universitat.
  • Coordinar i dirigir l'estratègia de les entitats que integren la Corporació.
  • Desenvolupar i impartir una oferta formativa complementària a la de la UAB, adaptada a les necessitats de la societat i l’entorn, avançada quant els seus continguts i atractiva pels públics interessats.
  • Aportar valor a la recerca i la transferència de coneixement d’impacte global de la UAB des dels àmbits diferenciats d'acció de la Fundació. 
  • Col·laborar en el manteniment de l’excel·lència i la qualitat dels campus de la UAB mitjançant la gestió de serveis vinculats a la Universitat, ja existents i de nova creació, i la cura del seu patrimoni.
  • Oferir serveis transversals de gestió a les fundacions, entitats i serveis que conformen la Corporació.