Intervenció del Dr. Salvà a la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

La Fundació participa a una comissió del Parlament sobre millora de la qualitat de vida de la gent gran

El passat 24 d’abril, el director de La Fundació Salut i Envelliment de la UAB, el Dr. Antoni Salvà, va comparèixer a la sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran, defensant l’abordatge de les polítiques públiques per garantir els drets de les persones grans com a ciutadans, així com l’accés a la salut i als serveis socials. Llegir més

Programa d'Ocupació Juvenil

Projecte Sitless

Nestore

Aequalis

REMI

Projecte Aptitude