Actualitat

World Patient Day

Empoderant als Pacients, contribuint a la seva seguretat: el projecte BE-SAFE s'uneix al Dia Mundial de Seguretat del Pacient

El 17 de setembre de 2023, el món commemora el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient sota el lema "Involucrant els Pacients a la Seguretat del Pacient" amb l'eslògan "Donem Veu als Pacients!" Aquesta iniciativa global té com a objectiu unir pacients, famílies, responsables de polítiques públiques, líders d’atenció sanitària, professionals de la salut i organitzacions de pacients i d’usuaris de la sanitat en el disseny de polítiques de salut i de mesures de seguretat que prioritzin les necessitats dels pacients, millorant així la seguretat de l’atenció sanitària a nivell mundial.

Programa d'Ocupació Juvenil

Projecte Sitless

Be-Safe

LO-Mapt

Happy Bones

Projecte Aptitude