Consultoria

Serveis sociosanitaris i d'atenció social

Els nostres projectes combinen la recerca, el treball en col·laboració amb els professionals implicats i la participació de les persones grans destinatàries.

Col·laboracions

En serveis sociosanitaris col·laborem de forma estable amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal d’adequar l’atenció a les necessitats de les persones grans. En particular, hem participat en el disseny de diferents plans d’atenció i de rutes assistencials.

En serveis d’atenció social col·laborem sobretot amb els Ajuntaments, tant per aprofundir el coneixement sobre les necessitats socials de les persones grans, com per avaluar i millorar els seus serveis socials. Entre aquests serveis destaca la teleassistència, on treballem projectes d’avaluació i d’innovació amb diferents institucions públiques; així com amb Tunstall Televida, d'iniciativa privada, que és el principal operador al nostre país.

Estudis

  • Rànquings 2019 d'entitats adjudicatàries de les licitacions del servei públic d'ajuda a domicili a Catalunya

    Segons aquesta recerca, el 75-77% dels Ajuntaments de més de 20.000 habitants i, al menys, el 52-76% dels Consells Comarcals tenen licitat la provisió del seu servei d’ajuda a domicili 1 . A finals del 2019, aquestes licitacions representen un volum anual màxim d’adjudicació de 148,6 milions d’euros, la meitat del qual està determinada per l’Ajuntament de Barcelona. En aquest document es presenten els rànquings d’entitats adjudicatàries del serveipúblic d’ajuda a domicili a Catalunya a partir de la base de dades d’expedients de licitació que ha construït la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona (FSiE-UAB).