Consultoria

Serveis sociosanitaris i d'atenció social

Els nostres projectes combinen la recerca, el treball en col·laboració amb els professionals implicats i la participació de les persones grans destinatàries.

Col·laboracions

En serveis sociosanitaris col·laborem de forma estable amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal d’adequar l’atenció a les necessitats de les persones grans. En particular, hem participat en el disseny de diferents plans d’atenció i de rutes assistencials.

En serveis d’atenció social col·laborem sobretot amb els Ajuntaments, tant per aprofundir el coneixement sobre les necessitats socials de les persones grans, com per avaluar i millorar els seus serveis socials. Entre aquests serveis destaca la teleassistència, on treballem projectes d’avaluació i d’innovació amb diferents institucions públiques; així com amb Tunstall Televida, d'iniciativa privada, que és el principal operador al nostre país.