Consultoria

Consultoria a la Fundació Salut i Envelliment

El nostre enfocament parteix del paradigma de l’envelliment actiu (Active Ageing) de l’Organització Mundial de la Salut (2001), concepte que situa a les persones grans en el centre i que reconeix la seva diversitat i corresponsabilitat.

L'envelliment actiu és el procés d'optimitzar oportunitats per la salut, la participació i la seguretat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones a mida que envelleixen.


D’acord amb això, els nostres projectes contribueixen a que:

  • Les Administracions Públiques facilitin la qualitat de vida de les persones grans a la nostra societat, sobretot a les ciutats i, especialment, a la sanitat, els serveis socials i a la participació social.
  • Les empreses entenguin les necessitats, aspiracions i preferències de les persones grans i repensin els seus productes i serveis.
  • Les persones grans prenguin control de les seves vides, aprofitin les oportunitats i abordin millor les dificultats que es poden presentar al llarg del seu envelliment.

La nostra trajectòria acumula un gran nombre de projectes al voltant de temes molt diversos. De fet, animem als nostres professionals a fer-se noves preguntes i a plantejar noves respostes contínuament des d’una perspectiva de gènere, ètica i inclusiva.