Consultoria

Deteriorament cognitiu

Desenvolupem noves intervencions no farmacològiques per a la millora de la qualitat de vida de les persones grans amb deteriorament cognitiu, tant a l’àmbit residencial com a la comunitat.

Les nostres innovacions integren la teràpia de reminiscència, les dinàmiques grupals amb suport professional i entre iguals; així com les noves tècniques psicosocials d’estimulació de la memòria, les emocions i les relacions personals. El nostre enfocament transforma les intervencions en experiències significatives i motivadores per a les persones amb deteriorament cognitiu.

La FSiE ha dissenyat i contrastat diferents eines, mètodes i materials que faciliten la realització de les nostres intervencions per part dels professionals, les persones cuidadores i, en el seu cas, les pròpies persones amb deteriorament cognitiu. Tots aquests recursos estan recolzats per projectes pilot que han comptat amb la participació de les persones destinatàries en el seu desenvolupament i avaluació.