Geriatria i salut de les persones grans

Geriatria i salut de les persones grans


L’Enquesta de Salut de Catalunya mostra que el percentatge de persones grans que refereixen tenir algun problema de salut crònic es manté al voltant del 70%, amb una prevalença lleugerament superior en dones. En l’entorn residencial, segons l’ESPI (Enquesta de Salut de la Població Institucionalitzada), el 98% presenta algun trastorn crònic de salut i el 55%, n’acumula 7 o més. A més, és freqüent que pateixin les anomenades síndromes geriàtriques: caigudes, desnutrició, immobilitat i deteriorament cognitiu, entre d'altres. Com a conseqüència d’aquests problemes de salut i del deteriorament funcional secundari, les persones grans sovint necessiten recursos assistencials, sanitaris o socials de manera continuada.


La Càtedra FSiE-UAB de Recerca en Geriatria-Atenció de Llarga Durada

La Fundació Salut i Envelliment UAB, que duu a terme projectes d'innovació, recerca, consultoria i transferència del coneixement en el camp de la salut de les persones grans i dels serveis d'atenció de llarga durada, i la Universitat Autònoma de Barcelona han creat juntament la Càtedra FSiE-UAB de Recerca en Geriatria-Atenció de Llarga Durada.

La càtedra vol contribuir al desenvolupament dels serveis d’atenció de llarga durada i dels professionals que hi treballen a través d’activitats de formació i recerca. Té vocació d’erigir-se en una plataforma per potenciar la col·laboració entre clínics, investigadors i docents de l’àmbit social i sanitari i facilitar l’accés al programa de doctorat de Medicina de la UAB en qualsevol de les seves línies, però particularment en les d’Atenció clínica multidisciplinar i d’Infermeria.