Geriatria i salut de les persones grans

Geriatria i salut de les persones grans

 Geriatria i salut de les persones grans


L’Enquesta de Salut de Catalunya mostra que el percentatge de persones grans que refereixen tenir algun problema de salut crònic es manté al voltant del 70%, amb una prevalença lleugerament superior en dones. En l’entorn residencial, segons l’ESPI (Enquesta de Salut de la Població Institucionalitzada), el 98% presenta algun trastorn crònic de salut i el 55%, n’acumula 7 o més. A més, és freqüent que pateixin les anomenades síndromes geriàtriques: caigudes, desnutrició, immobilitat i deteriorament cognitiu, entre d'altres. Com a conseqüència d’aquests problemes de salut i del deteriorament funcional secundari, les persones grans sovint necessiten recursos assistencials, sanitaris o socials de manera continuada.