Geriatria i salut de les persones grans

Programa REMI

Objectiu

El programa REMI pretén contribuir a la prevenció del deteriorament cognitiu en persones grans amb dependència, així com a la reducció dels símptomes en aquelles que ja el tenen. El seu disseny, basat en la Teràpia de Reminiscència, ha estat una iniciativa de la Fundació Salut i Envelliment (FSiE) de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) participa com a sòcia col·laboradora del seu pla de desenvolupament i difusió a Catalunya.

Metodologia

REMI proporciona una bateria d’eines i recursos per dur a terme una intervenció grupal als centres d’atenció social i sociosanitària. D’una banda, inclou una guia i un protocol d’intervenció flexible, amb orientacions i recomanacions per una bona implementació. D’altra banda, subministra un ampli conjunt de recursos audiovisuals, especialment seleccionats com estímuls potents pels records i emocions de fets vitals del passat de les persones grans.

El programa REMI compta amb el suport de la convocatòria de la Fundació Bancària “la Caixa” de Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència 2016.