La Fundació Salut i Envelliment UAB

Transparència

Portal de transparència

La Fundació Salut i Envelliment UAB posa a disposició l'accés a la informació pública i de bon govern, requeriments de la "Publicitat activa" establerts en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 de 29 de desembre.

Consulteu aquí els documents relatius a la transparència de la nostra organització: