La Fundació Salut i Envelliment UAB

Convenis i principals clients

Convenis i entitats col·laboradores

El desenvolupament de les nostres activitats comporta l’establiment de col·laboracions específiques amb un nombre important d’entitats. Així mateix, els convenis de col·laboració expressen la voluntat entre les parts de consolidar les seves relacions en un marc estable de gran confiança mútua i de cooperació en relació al foment d’actuacions centrades en l’envelliment.

Algunes d'aquestes entitats són

 • Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 • Departament de Treball, Afers socials i Familia.
 • Diputació de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • European Comission (H2020)
 • Comunitat de Treball dels Pirineus. Unió Europea. INTERREG  POCTEFA.
 • Ris3Cat
 • Gobierno de Aragón. Departamento de Sanidad.
 • Parc Sanitari Pere Virgili
 • Fundació MUTUAM-CONVIURE
 • Fundació Aymar i Puig
 • FIACT Residències
 • Obra Social La Caixa
 • Tunstall
 • SUMAR
 • Associació Catalana de Recursos Asssitencials (ACRA)
 • Fundació Agrupació
 • Gérontopole. Hospital Universitari de Toulouse
 • Fundació Marató
 • MC MUTUAL
 • Fundació Grunenthal
 • Elsevier
 • Novartis
 • Institut Català de la Salut
 • Fundació de Gestió. Hospital de Sant Pau
 • Fundació Puigvert
 • Banc de Sang i Teixits
 • Departament de Medicina. UAB