La Fundació Salut i Envelliment UAB

Xarxes i grups de treball

Xarxes i grups de treball

El desenvolupament de les nostres activitats comporta el treball en xarxa amb un gran nombre d’institucions.

La Fundació Salut i Envelliment participa en les següents xarxes i grups de treball:

  • Xarxa d’Hospitals Promotors de la Salut
  • Alianza de Salud Comunitària
  • Red Escuelas de Salud. Ministerio de Sanidad.
  • PROFOUND
  • Grup de caigudes Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.