La Fundació Salut i Envelliment UAB

Sobre la Fundació

La Fundació Salut i Envelliment UAB porta a terme activitats en els àmbits de les ciències de la salut, de l'envelliment i de l'atenció socio-sanitària.

Aquestes activitats es vehiculen a través de 5 àrees organitzatives:
Recerca en Salut i Envelliment
Ciutadans i Pacients
Desenvolupament Professional
Consultoria i Projectes en Envelliment
Gestió del Coneixement.

Així mateix, en compliment de la seva missió institucional, la Fundació també podrà prestar serveis de direcció assistencial en institucions sanitàries i sociosanitàries.

La missió institucional de la FSiE-UAB és contribuir a la generació del coneixement per a la millora de la salut i del procés d’envelliment de la població, i afavorir el desenvolupament professional i de les organitzacions en aquest àmbit.

La visió és esdevenir un centre de referència en recerca, gestió del coneixement i formació de professionals en l’àmbit de la salut i de l’envelliment.

Els valors que guien les accions de la FSiE UAB són:

  • Col·laboració
  • Innovació
  • Qualitat
  • Rendició de comptes (Accountability)
  • Vocació de servei

La Fundació Salut i Envelliment UAB és una entitat sense ànim de lucre, resultant de la fusió entre la Fundació Institut Català de l’Envelliment, la Fundació Dr. Robert (Centre de formació avançada en ciències de la salut i de la vida), i la Fundació Biblioteca Josep Laporte (Centre de documentació en ciències de la salut i de la vida).

La Fundació Salut i Envelliment UAB està inscrita al Registre de Grups d’Interès de Catalunya amb el núm. identificador 1582.