Geriatria i salut de les persones grans

Xarxa de Recerca Sociosanitària (XARESS)

XARESS és una iniciativa per crear una xarxa de recerca de centres sociosanitaris que generi i exploti una base de dades (repositori) formada per variables clau d’interès per als professionals.

Objectiu

Establir una estructura de col·laboració entre centres de recerca i institucions sociosanitàries per a la creació d’un repositori de dades (Conjunt Mínim de Dades, CMD), a partir de les variables que es recullen sistemàticament per aportar al CMBD-RSS i informació addicional, de cara a la seva explotació per a projectes d’investigació que permetin millores en:

  • el coneixement de la població atesa
  • el seu seguiment
  • la qualitat assistencial en les institucions sociosanitàries.