Consultoria

Autocura i persones cuidadores

Autocura: l'actitud i l'aptitud de les persones per portar a terme de forma voluntària i sistemàtica activitats dirigides a conservar la seva salut i prevenir malaties.

Dissenyem els nostres propis projectes i donem suport científic i tècnic a les Administracions
, tant en l’àmbit salut com de serveis socials, en el desenvolupament, desplegament i avaluació de les seves intervencions.

"Prenent control de la seva salut"

El nostre enfocament parteix de la nostra experiència amb el programa “Prenent control de la seva salut” de la Universitat de Stanford, del qual som centre formador acreditat. El programa pretén facilitar canvis de comportament en els participants de la intervenció a través d'activitats interactives i participatives que permeten desenvolupar habilitats d'autoeficàcia, motivació interna, resolució de problemes i elaboració de plans d'acció. L'objectiu principal és potenciar el rol de la persona com a principal responsable de la cura de la seva salut i proporcionar-li coneixements i habilitats que li permetin empoderar-se i generar una motivació interna per tenir millor cura de les seves condicions de salut.

A partir d’aquí, hem desenvolupat diferents programes de suport que fan èmfasi en la promoció de l’autonomia personal, l’autoestima i l’autoconfiança a través de dinàmiques grupals de conscienciació i empoderament.

La FSiE ha dissenyat i contrastat diferents eines, mètodes i materials que faciliten la realització de les nostres intervencions per part dels professionals, les persones cuidadores i, en el seu cas, les pròpies persones amb dependència i/o malalties cròniques. Tots aquests recursos estan recolzats per projectes pilot que han comptat amb la participació de les persones destinatàries en el seu desenvolupament i avaluació.