Consultoria

Soledat i/o aïllament social

La soledat és un sentiment subjectiu que té impacte en la percepció de vida de les persones grans, en les seves relacions, la seva autoestima i la seva qualitat de vida.

A la Fundació Salut i Envelliment dissenyem els nostres propis projectes relacionats amb la soledat i l'aïllament social de les persones grans i donem suport científic i tècnic a les Administracions, sobretot als Ajuntaments, en el desenvolupament, desplegament i avaluació de les seves intervencions socials.

Tenim experiència contrastada en totes les fases de la intervenció, des de la diagnosi fins a l’abordatge individual; així com en les diferents situacions de risc: manca de relació amb familiars, persones grans cuidadores en situació de sobrecàrrega, problemes de mobilitat, dificultats de relacions personals i de participació social, entre d'altres.

La FSiE ha dissenyat i contrastat diferents eines, mètodes i materials que faciliten la realització de les nostres intervencions per part dels professionals, les persones cuidadores i, en el seu cas, les pròpies persones amb risc de soledat i/o d’aïllament social. Tots aquests recursos estan recolzats per projectes pilot que han comptat amb la participació de les persones destinatàries en el seu desenvolupament i avaluació.