Consultoria

Casals de gent gran i altres equipaments

Fem plans de millora general i estudis de programació d’activitats destinades preferentment a les persones grans. Repensem els equipaments com a motors de la promoció de l’envelliment actiu que han de funcionar amb estàndards de qualitat, independentment del seu model de gestió.

Les nostres recomanacions exploren les possibilitats de treballar en xarxa amb altres equipaments, el desplegament d’iniciatives intergeneracionals i la implicació del teixit associatiu del territori, ja sigui específic o no de gent gran.

En particular, hem donat suport a la Diputació de Barcelona en matèria de reglaments interns de funcionament de casals de gent gran, així com en indicadors d’avaluació.