Prevenció i Promoció de la Salut

Estudi AEQUALIS

AEQUALIS: per la millora de la salut en les persones grans de zones desfavorides a través de l'autocura, l'alfabetització en salut i el capital social

Els determinants socio‐econòmics i educatius tenen un gran impacte en els resultats de salut, que es tradueix en una pitjor salut entre les persones en condicions més desfavorides. L’autocura, l’alfabetització en salut i el capital social són alguns dels determinants intermedis que tenen el potencial de mitigar les desigualtats en salut mitjançant intervencions que poden ser promogudes per els agents locals de salut. Aquests tres condicionants estan estretament relacionats entre sí i tenen, per separat, impactes en la salut percebuda.

Objectiu

L’estudi AEQUALIS pretén reduir les desigualtats en salut mitjançant una intervenció que promou l’autocura, l’alfabetització per a la salut i el capital social en persones grans que viuen en zones urbanes socio-econòmicament desfavorides. Es tracta d’un assaig clínic pragmàtic, aleatoritzat, controlat i obert que es realitzarà en centres d’atenció primària mitjançant una intervenció grupal setmanal de 12 sessions durant 3 mesos.

Resultats

Els resultats de l’estudi, que va començar el març de 2015, s’haurien de traduir en una millora de la salut percebuda, un increment del suport i de la participació social, i una incorporació d’hàbits saludables en la vida quotidiana de les persones grans. També s’espera que l’estudi contribueixi a una major sensibilització de la ciutadania envers la problemàtica de les desigualtats en salut i els mecanismes que poden contribuir a mitigar-les. A més, un aspecte innovador de l’estudi és que ajudarà a entendre els efectes de la crisi econòmica en les trajectòries de salut i de participació social de les persones grans dels barris implicats, i quines conseqüències té això en la creació i reducció de desigualtats.