Prevenció i Promoció de la Salut

Monografies

Dins les diferents àrees de coneixement que dóna cobertura la Fundació, hi ha hagut institucions col·laboradores que han cregut oportú la creació d'unes publicacions específiques que tracten un tema determinat en format monografia. Aquesta és la raó de ser de les monografies que us presentem a continuació: