Prevenció i Promoció de la Salut

Accions

Per obtenir la informació necessària que serveixi de base per la configuració de programes d’intervenció social, que es l’objectiu de la iniciativa, s’han impulsat una sèrie d’accions.

TESTIMONIS ORALS

Una d’elles és una campanya per tal de recopilar testimonis orals de persones grans que comparteixin les seves estratègies d’afrontament en aspectes diversos (contacte amb l’entorn, activitat física, actitud positiva, ment desperta o alimentació saludable). L’objectiu es posar tot aquest coneixement a l’abast del conjunt de la societat per tal de poder aprendre de les pràctiques i sabers quotidians que les persones han desplegat per superar les dificultats i malestars associats al període de confinament. D’altra banda, es vol fer una crida per tal que la població general, les entitats, les administracions i els mitjans de comunicació s’adhereixin a aquesta iniciativa de la #GRANRESISTENCIA, no només per difondre-la sinó per sumar-s’hi i formar-ne part amb el que han après d’aquesta experiència.

ENQUESTA SOBRE ELS EFECTES COGNITIUS I PSICOSOCIALS DEL CONFINAMENT

Una altra activitat associada a aquesta iniciativa és una enquesta online adreçada a persones majors de 65 anys sobre els efectes del confinament en la cognició i els aspectes psicosocials, així com les estratègies per mantenir la salut cognitiva i emocional. Es pot accedir als resultats de l'enquesta, així com a l'enquesta en sí per difondre-la, fent click aquí.

S'està treballant en l'accessibilitat de l'enquesta per arribar a les persones sense internet o amb dificultats relacionades amb la tecnologia. Gràcies a la col·laboració d'entitats i voluntariat es fan per via telefònica.

RECERCA: ESTUDI I DOCUMENTACIÓ

En l’àrea de recerca s’està fent un estudi qualitatiu de caire sociològic sobre les vivències del confinament a través d’entrevistes telefòniques a persones grans que s’ofereixen voluntàriament a compartir el seu testimoni.

A més, juntament amb Cochrane Iberoamericana, s’ha elaborat un document breu de revisió de l’evidència científica sobre els impactes del confinament en les persones grans i com prevenir-los.

COMUNICACIÓ

Finalment, en l’àmbit comunicatiu, s’està produint una sèrie de vídeos amb recomanacions per cobrir aspectes com el benestar emocional i cognitiu, l’afrontament a les situacions de solitud, i consells per verificar la informació de salut a Internet o l’ús d’aplicacions per a mòbils de confiança, i que es posaran a l’abast del conjunt de la població.