Prevenció i Promoció de la Salut

Informes i estudis

Bona part de l’activitat de la Fundació Salut i Envelliment es realitza en el marc de convenis privats amb institucions públiques i privades de manera que la publicació de resultats està condicionada per les clàusules de confidencialitat i de cessió de drets d’explotació. A continuació es citen els informes i estudis publicats per any d’aparició. En el cas de disposar de publicació en format digital es facilita el document o l’enllaç extern.