Prevenció i Promoció de la Salut

Presentació

#GRANRESISTENCIA

INICIATIVA DE SUPORT A LES PERSONES GRANS DAVANT EL CONFINAMENT PER LA COVID 19

En front de la magnitud de la crisi sanitària per la COVID-19 i l’allargament esdevingut del període del confinament, la Fundació Salut i Envelliment UAB (FSIE-UAB) ha engegat la iniciativa #GRANRESISTENCIA. Es pretén posar en valor la capacitat de les persones grans per tal de superar les dificultats associades al confinament prolongat a través dels seus propis testimonis o d’altres persones del seu entorn, essent interessants tant les estratègies individuals com les accions solidàries d‘àmbit col·lectiu.

Per això, es vol recollir informació rellevant sobre les necessitats, aspiracions i interessos de les persones grans durant el confinament, així com les eines i estratègies que aquestes persones i el seu entorn han desplegat per millorar el seu benestar durant aquestes setmanes. La finalitat d’aquesta iniciativa és generar recomanacions de nous programes d’intervenció social més basats en les fortaleses que en les febleses, evitant l’estigmatització social de les persones grans com un col·lectiu exclusivament vulnerable i depenent dels altres.