Prevenció i Promoció de la Salut

Projecte APTITUDE-PROXI

APTITUDE-PROXI té com a objectiu promoure l’envelliment saludable de la població rural transfronterera de Catalunya i de les zones urbanes desfavorides. El propòsit principal del projecte és reduir el risc de dependència d’aquesta població en les àrees d’actuació. Per assolir aquest objectiu, es duran a terme les següents accions:

  • Diagnòstic de la capacitat intrínseca de la població: Amb l’ús d’eines digitals, els equips d’atenció primària avaluaran sis dimensions de la capacitat intrínseca (capacitat psicològica, cognitiva, locomotora, vitalitat, auditiva i visual). Les persones que presentin alteracions en alguna de les dimensions seran avaluades més profundament.
  • Intervencions comunitàries per millorar les dimensions afectades: Es desenvoluparan tallers multicomponents dissenyats dins del marc ICOPE. Aquestes activitats personalitzades promouran una alimentació saludable, exercici físic, connexió social, estimulació cognitiva, entre altres.
  • Seguiment de la població que ha participat en el diagnòstic de la CI: Aquest seguiment permetrà avaluar l’eficàcia dels tallers multicomponents i ajustar les intervencions segons sigui necessari.
  • Activitats culturals i comunitàries: Es duran a terme activitats per involucrar agents de serveis socials, casals culturals, ajuntaments i associacions amb activitat comunitària. L’objectiu és donar suport tant a les persones cuidadores com a la gent gran de les zones rurals. Aquestes activitats ajudaran a cohesionar els municipis, millorar la disseminació del projecte i fomentar la seva continuïtat.

El projecte ha estat cofinançat el 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). L'objectiu de POCTEFA és enfortir la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva atenció es centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes que promouen el desenvolupament sostenible del territori.

 

LogoProxi2LogoInterreg