Prevenció i Promoció de la Salut

Projecte BeSafe

Equip BeSafe

BE-SAFE: Implementing a patient-centred and evidence-based intervention to reduce BEnzodiazepine and sedativehypnotic use to improve patient SAFEty and quality of care 

El projecte BE-SAFE té com a objectiu la seguretat dels pacients abordant les llacunes de coneixement i pràctica clínica relacionades amb la reducció dels medicaments utilitzats en el tractament dels trastorns de son a Europa.

Per això comptarà amb la participació d'experts i pacients per promoure un enfocament interdisciplinari i intersectorial. BE-SAFE és un projecte de recerca europeu finançat pel programa Horitzó de la Comissió Europea dins del programa de treball HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-01: Millora de la qualitat de l'assistència i la seguretat dels pacients. La durada s'estendrà del 2022 al 2027. El projecte està coordinat per la Université catholique de Louvain (Brussel·les) i compta amb un consorci de 8 partners més la col·laboració i assessorament de Choosing Wisely Canada

El projecte es desenvoluparà en base a 7 paquets de treball ( workpackages ) tan diversos com:

  • documentar l'ús dels somnífers a Europa i especialment a 6 països de la regió Europea (Bèlgica, Noruega, Espanya, Grècia, Suïssa i Polònia), descriure els itineraris clínics i posar en relleu les barreres i facilitadors actuals en la desprescripció de les pastilles per dormir, 
  • desenvolupar una guia de pràctica clínica per a la reducció de les pastilles per dormir i adaptar localment a cada país, així com recomanacions per a la seva implementació 
  • definir un mètode per reduir l'ús de pastilles per dormir que tingui més probabilitats d'èxit i basat en l'evidència científica. 
  • elaborar materials educatius adreçats a professionals, pacients i cuidadors 
  • desenvolupar un assaig clínic aleatoritzat amb 470 pacients dels 6 països per posar en pràctica una intervenció adreçada a la discontinuació de la prescripció de pastilles de dormir en més grans de 65 anys 
  • reunir un equip d experts per elaborar recomanacions i millors pràctiques. 
  • organitzar un òrgan consultiu estable en forma d'un Consell Assessor de Pacients, format per pacients, cuidadors informals i organitzacions de gent gran i pacients que assessorarà en tots els aspectes del projecte. 

La Fundació Salut i Envelliment UAB participarà extensament a tots els paquets de treball del projecte i coordinarà especialment el desenvolupament de l'assaig clínic a Barcelona, així com l'organització de les activitats del Consell Assessor de Pacients. Finalment, definirà i implementarà el pla de disseminació i comunicació del projecte. 

Més informació:

Logo BeSafe