Prevenció i Promoció de la Salut

Prevenció i Promoció de la Salut

Prevenció i promoció de la salut

Envelliment saludable: el procés de desenvolupar i mantenir la capacitat funcional que fa possible el benestar en les persones en l’edat avançada.

(Definició de "Healthy Ageing" de l'Organització Mundial de la Salut)

La capacitat funcional comprèn aquells atributs relacionats amb la salut que permeten que les persones siguin i facin allò a que donen valor. Està composada per la capacitat intrínseca, que inclou totes les capacitats físiques i mentals de l’individu, i les característiques rellevants del seu entorn; és a dir, tots aquells factors que constitueixen el context de la seva vida.

La Fundació Salut i Envelliment UAB duu a terme activitats d’innovació, recerca, consultoria i transferència del coneixement en el camp de l’envelliment saludable. La promoció de la salut física i mental té com a objectiu modificar les trajectòries de l’envelliment, alentint la pèrdua de la capacitat intrínseca i de la capacitat funcional al llarg del procés d’envelliment, per tal de mantenir el màxim de benestar i qualitat de vida de les persones grans.