Prevenció i Promoció de la Salut

Projecte LONG-REMI

LONG-REMI

El projecte "Promoció d'una longevitat mental saludable a Espanya i Portugal mitjançant el desenvolupament d'una aplicació tecnològica de suport a la teràpia de reminiscència basada en el patrimoni cultural inmaterial (LONG-REMI)" pretén com a objectiu dissenyar i implementar una aplicació tecnològica basada en la Intel·ligència Artificial (IA) que permeti a les persones grans realitzar la teràpia de reminiscència (TR) de forma periòdica, individualityzada i adaptada a les seves necessitats.

La Teràpia de Reminiscència (TR) consisteix en pensar en les pròpies experiències, a través de la presentació d'estímuls facilitadors del record com les fotografies o imatges.

La TR basada en el patrimoni cultural immaterial (la música o les danses tradicionals) pot ajudar a les persones grans a millorar el seu estat d'ànim i la seva salut en general. Es presenten fotografies i imatges sobre música o danses tradicionals dels anys 1930-1970 a través d'una tauleta o un mòbil fàcils de fer servir.

L'aplicació tecnològica serà testejada per 60 persones grans en total entre Espanya i Portugal. Al nostre territori, participaran 30 persones grans (10 sense deteriorament cognitiu, 10 amb deteriorament cognitiu lleu i 10 amb demència lleu) dels centres de Barcelona següents:Casal de la Gent Gran del Baix Guinardó, Associació Nou Horitzó i Hospital de Dia Parc Sanitari Pere Virgili.

El projecte està participat per les institucions següents:

  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (Investigadora Principal: Dra. Angela Nebot; Dr. Francisco Mugica)
  • Fundació Salut i Envelliment (FSiE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  (Dr. Antoni Salvà y Dra. Sara Domènech)
  • Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) (Portugal) (Dra. Natália Pires).

El projecte ha estat seleccionat per la Fundación General CSIC, dins del marc del projecte Programa para una Sociedad Longeva - PSL (0551-PSL-6-E), pertanyent al Programa de Cooperació INterreg V-A Espanya Portugal (POCTEP) 2014-2020, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). està finançat per la convocatòria de treballs I+D+I sobre longevitat en fase de demostració FGCSIC (codi 0551_PSL_6_E).