La Fundació Salut i Envelliment UAB

Convenios y principales clientes

El desarrollo de nuestras actividades comporta el establecimiento de colaboraciones específicas con un número importante de entidades. Así mismo, los convenios de colaboración expresan la voluntad entre las partes de consolidar sus relaciones en un marco estable de gran confianza mutua y de cooperación en relación al fomento de actuaciones centradas en el envejecimiento.

Algunas de estas entidades son

 
 • Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 • Departament de Treball, Afers socials i Familia.
 • Diputació de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • European Comission (H2020)
 • Comunitat de Treball dels Pirineus. Unió Europea. INTERREG  POCTEFA.
 • Ris3Cat
 • Gobierno de Aragón. Departamento de Sanidad.
 • Parc Sanitari Pere Virgili
 • Fundació MUTUAM-CONVIURE
 • Fundació Aymar i Puig
 • FIACT Residències
 • Obra Social La Caixa
 • Tunstall
 • SUMAR
 • Associació Catalana de Recursos Asssitencials (ACRA)
 • Fundació Agrupació
 • Gérontopole. Hospital Universitari de Toulouse
 • Fundació Marató
 • MC MUTUAL
 • Fundació Grunenthal
 • Elsevier
 • Novartis
 • Institut Català de la Salut
 • Fundació de Gestió. Hospital de Sant Pau
 • Fundació Puigvert
 • Banc de Sang i Teixits
 • Departament de Medicina. UAB