The Foundation

Agreements and main clients

Our activities involve the establishment of specific collaborations with a large number of organisations. Our collaboration agreements therefore express the desire between the parties to consolidate their relations in a stable framework of mutual confidence and cooperation in relation to the promotion of activities centred on ageing.

These organisations are:

 • Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 • Departament de Treball, Afers socials i Familia.
 • Diputació de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • European Comission (H2020)
 • Comunitat de Treball dels Pirineus. Unió Europea. INTERREG  POCTEFA.
 • Ris3Cat
 • Gobierno de Aragón. Departamento de Sanidad.
 • Parc Sanitari Pere Virgili
 • Fundació MUTUAM-CONVIURE
 • Fundació Aymar i Puig
 • FIACT Residències
 • Obra Social La Caixa
 • Tunstall
 • SUMAR
 • Associació Catalana de Recursos Asssitencials (ACRA)
 • Fundació Agrupació
 • Gérontopole. Hospital Universitari de Toulouse
 • Fundació Marató
 • MC MUTUAL
 • Fundació Grunenthal
 • Elsevier
 • Novartis
 • Institut Català de la Salut
 • Fundació de Gestió. Hospital de Sant Pau
 • Fundació Puigvert
 • Banc de Sang i Teixits
 • Departament de Medicina. UAB