Càtedres

Innovació educativa i social per a les persones

Des de l’any 2008 desenvolupem activitats de formació dirigides a:

  • pacients crònics i familiars
  • cuidadors
  • professionals de la salut
  • voluntaris


Les activitats s'estructuren en tres eixos:

  • la promoció de la corresponsabilitat en l’autocura
  • l’atenció centrada en la persona
  • l’alfabetització en salut.

Col·laborem en la implantació dels plans de cronicitat de diferents administracions autonòmiques mitjançant la impartició de programes de formació dirigits a pacients crònics.

Participem i compartim els objectius establerts al Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.