La Fundació UAB

Vila UniversitàriaLa Vila Universitària és el complex residencial per a estudiants situat al Campus de la UAB, amb una capacitat per a gairebé 2.200 persones, repartits en més de 600 apartaments. Entre el total dels seus residents, 700 persones provenen d'altres països, repartits pels quatre continents.

Entre els estudiants internacionals de Grau, més de 120 provenen de països europeus entre els cursos 2014-2015 i 2015-2016, principalment d'Itàlia, França o Alemanya. 

Pel que fa al continent americà, Mèxic i Estats Units són els principals països emissors amb una tendència d'entre 30 i 40 alumnes durant els dos últims anys.

Un total de 77 estudiants són de països del continent asiàtic, destacant la presència en augment d'estudiants provinents de Corea del Sud i Japó. Respecte al curs anterior, el nombre d'estudiants asiàtics de Grau s'ha incrementat en un 8,5%.

El tipus de resident majoritari a Vila Universitària és el format pels estudiants de Màster, Postgrau i Doctorat de la UAB, amb un total de 750 titulats residents. Aquesta xifra ha experimentat una evolució considerable: en els darrers 4 anys, ha crescut en 500 titulats internacionals més, dels quals 200 són americans i 200 d'origen asiàtic, el que suposa un increment del 100% pel que fa a aquest col·lectiu concret de residents internacionals.

D'aquesta xifra, el 35% correspon a estudiants de països europeus (uns 250 estudiants). La majoria són espanyols, i la resta prové principalment d'Itàlia, Turquia i Alemanya.

Pel que fa als estudiants d'Àsia i Amèrica, que representen aproximadament el 60% dels estudiants de màster, postgrau i doctorat, un 30% d'aquests són procedents de països llatinoamericans com Mèxic, Equador, Xile o Colòmbia; quant al continent asiàtic, en destaquen els estudiants provinents de la Xina, Iran i la Índia.

Cal afegir que un 3% dels titulats provenen de països africans, principalment d'Egipte i Marroc. Per últim, destacar també que una mitjana de 5 estudiants de Grau o Màster, Postgrau i Doctorat procedents del continent australià han escollit allotjar-se a les instal·lacions de la Vila Universitària.

En els darrers 4 anys Vila Universitària ha acollit residents de més de 85 nacionalitats diferents, de tots els continents, fent de la Vila una veritable ciutat global.