La Fundació UAB

Normativa interna

Aquests són els documents interns per als treballadors i treballadores de la corporació, i les seves entitats, relatius a la normativa i legislació existent.

Sistema de Prevenció de Riscos Penals

La Corporació UAB disposa d'un sistema de prevenció de riscos penals (Corporate Compliance), que inclou mesures de prevenció i control per garantir l’exercici de l’activitat de totes les entitats de l’entorn FUAB, d’acord amb el compliment i respecte a la legalitat; i facilita la promoció d'una cultura ètica corporativa a totes les institucions.

Consulta tota la informació sobre el sistema de prevenció de riscos penals

Pla d’acció per a la igualtat de gènere