La Fundació UAB

Alumni UABAlumni UAB és l’entitat que alberga la comunitat de titulats i titulades de la Universitat Autònoma de Barcelona, un conjunt que representen més de 150.000 persones.
 
El programa institucional promociona trobades d’exalumnat, per seguir fomentant la seva participació en la comunitat universitària a través del seu coneixement professional i vital. A més, la Fundació coordina activitats de networking i formació amb l’oficina del Servei d'Ocupabilitat i treballa per tal de cohesionar i dotar de serveis a la comunitat d’exalumnat.
 
Al seu portal, Alumni UAB impulsa i difon activitats i accions formatives que poden ser d’interès per l’exalumnat de la universitat per tal de continuar mantenint relacions amb la institució i seguir aportant suport professional, com ara programes d’inserció laboral a altres llocs del món o activitats sobre diversitat cultural dins la comunitat com els International Welcome Days.

A més, també es ressalta l'actualitat destacada al voltant d'alumnis per la seva trajectòria o assoliments professionals, sobretot si aquesta té projecció internacional.

 


Chapter UAB-Brussel·les

Alumni UAB va crear al setembre de 2016 el seu primer Chapter Internacional a Brussel·les, on hi resideix i treballa un gran nombre d’alumni de la UAB.

Els Chapter Internacional Alumni UAB són la representació en un territori de l’Alumni UAB, que impulsa activitats de networking, suport professional, programes d’actualització de coneixement i debats entorn a temes d’actualitat a diferents ciutats del món destinades a l'exalumnat resident.