La Fundació UAB

Turisme i Direcció Hotelera

organigrama Turisme i Direcció Hotelera
*Personal UAB
**El senyor Albert Vancells també assumeix les funcions de Responsable de Relacions Internacionals
 

Nom  Càrrec Telèfon Email
Francesc Romagosa Responsable de Recerca i Doctorat 93 592 97 10 francesc.romagosa@uab.cat
Albert Vancells Coordinació de Graus/ Resp. de Relacions Internacionals 93 592 97 28 albert.vancells@uab.cat
Beatriz Santolalla Coordinació de Graus  93 581 74 95 beatriz.santolalla@uab.cat
Gemma Sagué Responsable d'Orientació i desenvolupament professional dels alumnes 93 592 97 10 gemma.sague@uab.cat
Maria Abril Coordinació de Màsters 663 09 13 24 maria.abril@uab.cat
Maria José Aguar Coordinació de Màsters 93 592 97 17 mariajose.aguar@uab.cat
Daniel Blàbia Coordinació de Màsters 93 592 97 24 daniel.blabia@uab.cat
Xavier Gómez Coordinació de Màsters 93 581 19 03 javier.martinez.gomez@uab.cat
Víctor Giménez Coordinació de Màsters 93 592 97 10 victor.gimenez@uab.cat
Xavier Pons Coordinació de Màsters 93 581 48 04 xavier.pons@uab.cat
Minkang Zhou Coordinació de Màsters 93 581 33 65 minkang.zhou@uab.cat