La Fundació UAB

Hospital Clínic VeterinariLa Fundació Hospital Clínic Veterinari té una plantilla amb més de 70 veterinaris, 21 dels quals són especialistes diplomats internacionals. És el major centre clínic veterinari de l'Estat amb especialistes i un dels principals d'Europa en oferir una medicina integral al seus pacients sense moure's del centre.
 

Doctorats Europeus

El període de formació és de 4 anys un cop acabada la carrera, amb un programa de residència de 3 anys de durada sota la supervisió d'una Organització Europea i, posteriorment, s'han de superar un sèrie d'exàmens específics.

Actualment, l'Hospital Clínic Veterinari compta amb un total de 10 especialitats avalades i que ofereixen programes de residència per a l'obtenció d'un diplomat europeu, on actualment s'estan formant 18 residents.

Amb l'obtenció del certificat d'un Col·legi Europeu o Americà de la seva especialitat, aquests veterinaris són considerats els únics especialistes en el seu camp. Les persones diplomades es formen de manera continuada i són considerats pioners en l'aplicació de tècniques innovadores dins la seva especialitat.

El total de residents formats a l'HCV que han obtingut posteriorment el títol d'Especialista europeu o americà és de 33 professionals.

Formació

Un dels fonaments de la missió de l'Hospital Clínic Veterinari és oferir suport docent a la Facultat de Veterinària de la UAB, però també desenvolupar una sèrie d'ofertes formatives per a tots els professionals i futurs professionals de la veterinària. L'Hospital, a més, acull estudiants internacionals de veterinària i en pràctiques a través del Programa Erasmus+.

La Fundació és pionera en la creació d'internats, programes de residència oficials de 3 anys i cursos de formació d'auxiliars tècnics veterinaris seguint un model anglosaxó.

Fins ara, més de 300 professionals ja s'han beneficiat d'aquesta experiència a les instal·lacions de l'HCV, dels quals 120 veterinaris provenien de països europeus.

En total, han passat per l'Hospital veterinaris procedents de fins a 21 nacionalitats diferents, majoritàriament de països com Itàlia, Portugal, Mèxic, Argentina o els Estats Units.

Per conèixer més sobre l'oferta formativa de l'HCV, consulta aquest enllaç.