La Fundació UAB

Estatuts

Els estatuts de la Fundació UAB i de les institucions que la conformen es poden consultar en els següents enllaços:
 

Estatuts de la Fundació UAB, text vigent aprovat pel Patronat el 21/12/2021

Estatuts de l'Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL, text vigent aprovat a la Junta General el dia 13/07/2023

Estatuts de la Fundació Hospital Clínic Veterinari, text vigent aprovat pel Patronat el 24/10/2022

Estatuts de la Fundació Alumni UAB

Estatuts de la Fundació Autònoma Solidària, text vigent aprovat pel Patronat el 14/06/2023

Estatuts de la Fundació Salut i Envelliment UAB, text vigent aprovat pel Patronat el 11/04/2014

Estatuts de la Fundación Wassu

Estatuts de Vila Universitària SL, text vigent aprovat per la Junta el 13/01/2022