La Fundació UAB

General FUAB


(*) Sense personalitat jurídica pròpia.
 

La Fundació UAB:

A) ostenta el càrrec de director general de les Fundacions del grup de la UAB següents:
Fundació Salut i Envelliment UAB
Fundació Autònoma Solidària
Fundació Hospital Clínic Veterinari
Fundación Wassu

B) és soci únic de la societat mercantil “Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència SL” i Hotel Campus SL i soci majoritari de la societat mercantil “Vila Universitària SL”.

 

Directori entitat i web Telèfon Email
Prevenció i Seguretat Integral 93 592 97 10 fuab.formacio@uab.cat
Arxivística i Gestió de Documents 93 592 97 10 fuab.formacio@uab.cat
Turisme i Direcció Hotelera 93 592 97 10 fuab.formacio@uab.cat
Centre de formació professional Fundació UAB 93 592 97 10 formacio.professional@uab.cat
Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència 93 433 50 60 info.idiomes@uab.cat
Programes Específics per a Estudiants Internacionals- Study Abroad UAB 93 433 50 29 study.abroad@uab.cat
Fundación Wassu 93 586 87 99 fundacion.wassu@uab.cat
Fundació Salut i Envelliment 93 433 50 30 fsie@uab.cat
Hotel Campus S.L 93 580 83 53 info@hotelcampusuab.cat
Vila Universitària S.L 93 581 70 04 vila@universitaria.com
Fundació Hospital Clínic Veterinari 93 581 18 94 hcv@uab.cat
Fundació Autònoma Solidària 93 581 24 85 fas@uab.cat
Alumni UAB 93 586 81 03 alumni@uab.cat
Casa Convalescència 93 433 50 00 info.casa.convalescencia@uab.cat
Congressos i Esdeveniments UAB Campus 93 581 74 01 congressos.uabcampus@uab.cat