La Fundació UAB

Prevenció i Seguretat Integral

L'Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la UAB va ser la primera en oferir estudis de prevenció i seguretat a Espanya el 1998 i va fer seva la tasca de professionalitzar un sector que fins a aquell moment no comptava amb formació universitària.

En l’actualitat, l’Escola està treballant envers la seva internacionalització a través de la participació en xarxes d’àmbit europeu que fomenten la seva consolidació i una aproximació continental a la prevenció i la seguretat, estratègia que ha començat a cristal·litzar, entre d’altres, amb la primera Escola d’Estiu.

Xarxa CONRIS

A través de l'Escola la UAB és la primera universitat del sud d'Europa que ingressa a la prestigiosa xarxa d'universitats CONRIS (Cooperation Network for Risk, Safety and Security) amb programes de grau acreditats, amb l'objectiu de donar visibilitat als estudis en matèria de risc, seguretat i prevenció a nivell europeu. Actualment, a la xarxa es generen programes comuns i d’intercanvi del coneixement, i es realitzen projectes de col·laboració en camps d'innovació en seguretat i prevenció.

Les institucions membres també han signat acords de mobilitat, facilitant l'intercanvi d'investigadors i estudiants per participar en setmanes internacionals o en esdeveniments com l'Escola d'Estiu o Summer School.

Convenis i programes de mobilitat

L'Escola ofereix la possibilitat de fer intercanvi d'estudis i/o estades de pràctiques a nivell internacional en institucions educatives de l'àmbit de la prevenció i la seguretat, a través dels programes d'Erasmus+ i UAB Exchange Program (programa propi de la UAB), que faciliten intercanvis acadèmics i la mobilitat internacional als seus estudiants. Cada any augmenten el nombre de països i de centres universitaris participants, en base l'especialització de cada centre o el seu potencial per enriquir la visió formativa a les diferents mencions.

En aquest mapa podreu veure la totalitat dels centres d'estudis amb els quals es pot fer un intercanvi a través de l'Escola de Seguretat i Prevenció.

Professorat membre de l'Internacional Committee for Robot Arms Control

Els professors Joaquín Rodríguez i Roser Martínez són membres de l'International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), des del març del 2018. Juntament amb altres entitats, els professors van presentar a l'octubre, per primer cop a l’Estat, la campanya preventiva Stop Killer Robots, encapçalada per aquesta coalició d’acadèmics i experts sobre pau i seguretat internacional preocupats per l’amenaça de l’ús dels robots militars en contextos de guerra.