La Fundació UAB

Contractació Pública

Al perfil del contractant trobareu informació referent a licitacions en tràmit, alertes de futures contractacions, adjudicacions i formalitzacions, així com les dades de contacte amb els òrgans de contractació. També podeu consultar una relació de preguntes freqüents sobre aquesta qüestió.


Informació general de la contractació pública a Catalunya

Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Direcció General de Contractació Pública
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic