La Fundació UAB

Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL

El Consell d'Administració de l'Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL actualment està compost pels següents membres:
 

Màrius Martínez Muñoz, Vicerector de Relacions Internacionals de la UAB
Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB
Maria Valdés Gázquez, Vicerectora d'Estudis i Innovació Docent

President: Màrius Martínez Muñoz
Conseller Delegat: Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB
 

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica de la Fundació UAB