La Fundació UAB

Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL

El Consell d'Administració de l'Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL actualment està compost pels següents membres:
 

Maria Espadalé Reballí, Vicepresidenta executiva de la Fundació UAB
Maria Valdés Gázquez, Vicerectora d'Estudis i Innovació Docent
 

Presidenta: Laura Santamaria Guinot, Comissionada del Rector per a la Política Lingüística
Conseller Delegat: Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica de la Fundació UAB