Portal de transparència

La Corporació

En aquest espai es poden consultar els documents estratègics de la Fundació UAB, així com els principals indicadors i rànquings, i les memòries de la institució.
Trobareu també la descripció de l’organització, els seus òrgans de govern i representació, i les normatives i legislacions que afecten el seu funcionament.