Portal de transparència

Sol·licitud d'accés a informació pública

Tramitació presencial


Empleneu el formulari de sol·licitud d’accés a la informació:

• Escriviu únicament amb ordinador o amb bolígraf, en lletres majúscules o de tipus impremta.

• Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.

• És important que indiqueu el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què desitgeu tenir accés a la informació.


Imprimiu el formulari, signeu-lo i presenteu-lo al Registre General de la Fundació UAB:

Edifici Blanc, 1ª planta
Campus de la Universitat Autònoma de
Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Formulari de sol·licitud d'accés a informació pública de la Fundació UAB (PDF)
Formulari de sol·licitud d'accés a informació pública de l'Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL (PDF)