Portal de transparència

Sol·licitud d'accés a informació pública

Tramitació


Empleneu el formulari de sol·licitud d’accés a la informació:

 

• Escriviu únicament amb ordinador o amb bolígraf, en lletres majúscules o de tipus impremta.

 

• Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.

• És important que indiqueu el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què desitgeu tenir accés a la informació.


Imprimiu el formulari, signeu-lo i envieu-lo escanejat a direccio.juridica.rrhh.fuab@uab.cat.

Formulari de sol·licitud d'accés a informació pública de la Fundació UAB (PDF)