La Fundació UAB

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

El Patronat actual de la FUAB està compost pels següents membres:

Francisco Javier Lafuente Sancho, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Carme Nogués Sanmiquel, Vicerectora d'Organització
Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB
Xavier Ramos Morilla, Vicerector d'Economia i Vicepresident de la Fundació UAB
Maria Espadalé Reballí, Vicepresidenta executiva de la Fundació UAB
Tània Nadal Vicens, Presidenta del Consell Social
Ramon Alberich Ferrer, Representant del Consell Social
Esther Zapater Duque, Secretària general de la Universitat Autònoma de Barcelona
 

President: Francisco Javier Lafuente Sancho, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Vicepresident: Xavier Ramos Morilla, Vicerector d'Economia
Vicepresidenta executiva: Maria Espadalé Reballí, Vicepresidenta executiva de la Fundació UAB

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB