La Fundació UAB

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

El Patronat actual de la FUAB està compost pels següents membres:

Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Vendrell Roca, Vicerector d'Organització de la UAB
Gabriel Masfurroll Lacambra, President del Consell Social
Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB
Xavier Ramos Morilla, Vicerector d'Economia de la UAB
Maria Espadalé Reballí, Vicepresidenta executiva de la Fundació UAB
Tània Nadal Vicens, Representant del Consell Social
Ramon Alberich Ferrer, Representant del Consell Social
Esther Zapater Duque, Secretària general de la Universitat Autònoma de Barcelona
 

President: Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Vicepresident: Josep Vendrell Roca, Vicerector d'Organització de la UAB
Vicepresidenta executiva: Maria Espadalé Reballí, Vicepresidenta executiva de la Fundació UAB

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB