Responsabilitat Social Universitària

Cooperació i EpJG

Educació per al Desenvolupament: Projecte ESDU


El projecte “Educació per al Desenvolupament a la Universitat” (ESDU) és una iniciativa de la FAS per a la promoció específica i transversal de les perspectives de l’EpD en l’àmbit formal universitari.

Vol potenciar el paper de la universitat en la generació de coneixement crític i en la conformació d’una ciutadania activa i compromesa davant la transformació de les desigualtats a escala local – global.

Descobreix el projecte

Aprenentatge i Servei (APS)

L’Aprenentatge Servei (ApS) és una proposta educativa on els estudiants es formen mitjançant la participació en un projecte orientat a resoldre una necessitat real en una comunitat i millorar, així, les condicions de vida de les persones o la qualitat del medi ambient.

A través de l’ApS, els estudiants es comprometen en una experiència que suposa al mateix temps aprenentatges relacionats amb el seu currículum acadèmic, el desenvolupament de competències personals i un servei real a la comunitat, potencialment sostenible.

Descobreix el projecte

Premis TFG

La Fundació Autònoma Solidària convoca cada any un Premi de Treballs de Final de Grau destinat a premiar els millors treballs en l’àmbit del desenvolupament sostenible i la justícia global.

L'objectiu és promoure l’interès per la recerca entorn el desenvolupament sostenible i la justícia global, comprenent el compromís de la Universitat davant dels desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de coneixement crític i la formació d’una ciutadania activa i preparada per a promoure el canvi social.

Més informació sobre els premis