Responsabilitat Social Universitària

Programa Salut: Salut sexoafectiva i Prevenció d'addiccions tòxiques

El Programa de Salut de la Fundació Autònoma Solidària té la finalitat de promoure estils de vida saludables entre l’alumnat de la UAB, entenent la salut no només com l’absència de malaltia sinó com un estat de benestar biopsicosocial. Es vol fomentar l’intercanvi d’informació fiable i contrastada per tal que els estudiants puguin prendre decisions responsables i informades sobre els hàbits, pràctiques i consums propis. També es fan derivacions i difusió de recursos més enllà dels que s’ofereixen al campus.
 

El Xiringu

El Xiringu és un punt itinerant d’assessorament, informació i discussió en temes de salut dirigit a tot l’alumnat del campus. Està atès pel voluntariat del Programa Salut i estudiants de Psicologia que fan les seves pràctiques curriculars al Programa. Aquestes persones reben formació continuada per esdevenir Agents de Salut, capaços de donar resposta a les qüestions plantejades pels usuaris.

En el Xiringu es distribueixen gratuïtament materials informatius sobre drogues, infeccions i malalties de transmissió sexual, així com materials preventius com ara preservatius masculins i femenins.

Consulta on pots trobar el Xiringu
Apunta't al voluntariat i converteix-te en un Agent de la Salut

Assessorament

Al Programa de Salut s'atenen les consultes que arriben per part dels usuaris i es dóna orientació per tal que prenguin les seves pròpies decisions o bé es dirigeixin als centres de referència oportuns. En aquest sentit, el servei d'assessorament envia a les persones que ho necessitin a centres de la UAB o del territori, on es poden fer gratuïtament proves de detecció d’ITS o la prova ràpida del VIH. Les consultes són tractades amb total confidencialitat.

A més de les consultes presencials, se'n poden fer de telefòniques al 93 581 34 55 i també virtuals a l'adreça electrònica fas.salut@uab.cat.

Posa't en contacte amb el servei d'assessorament

Campanyes de sensibilització


El Programa de Salut organitza o participa en diferents activitats o esdeveniments al llarg del curs acadèmic. En aquestes ocasions es fan Xiringus temàtics i/o accions de sensibilització específiques de promoció de la salut.

Alguns exemples, entre d'altres: Dia Mundial sense Alcohol; Setmana Europea de la Prova del VIH i l’Hepatitis; Dia Mundial de la lluita contra la Sida; Dia Internacional de les Dones; Dia Mundial contra els Trastorns Alimentaris; Dia internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. 

Consulta totes les campanyes de sensibilització

Formació

El Programa de Salut ofereix un ampli ventall formatiu que busca proposar espais d’anàlisi i reflexió en matèria de salut per a diferents públics. Aquesta formació es duu a terme en format de tallers monogràfics i càpsules formatives. 

Consulta l'oferta formativa