Responsabilitat Social Universitària

Salut laboral i Prevenció

Consells i promoció de la salut laboral

La FUAB posa a l'abast dels treballadors de la Corporació diferents consells per promocionar la salut en l'entorn laboral. En aquesta pàgina es poden trobar algunes recomanacions per treballar amb pantalles, o instruccions per efectuar correctament uns primers auxilis en cas d'accident laboral.

Consulta tots els manuals

Pilates Mat

La FUAB ofereix als membres del personal de la Corporació classes gratuïtes de Pilates Mat.

L'exercici Pilates se centra en el desenvolupament dels músculs interns per tal de mantenir l'equilibri del cos i aportar fermesa i estabilitat a la columna vertebral. En particular, els exercicis de Pilates ensenyen a ser conscients de la respiració i l'alineació de la columna i enforteixen els músculs interns del tors que són importants per prevenir dolors d'esquena.

Més informació sobre la iniciativa