La Fundació UAB

Fundació Autònoma Solidària

El Patronat actual de la Fundació Autònoma Solidària està compost pels següents membres:
 

Javier Lafuente Sancho, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Montserrat Masoliver Puig, Vicegerenta d'Ordenació Acadèmica
Maria Espadalé Reballí, Vicepresidenta executiva de la Fundació UAB
Montserrat López Merlos, Presidenta de la Comissió Acadèmica del Consell Social
Sònia Hernández Tejada, Membre del Consell Social
Sara Moreno Colom, Professora de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Enric Marin Otto, Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
Anna Muro Rodríguez, Professora de la Facultat de Psicologia 
Glòria Estapé Dubreuil, Professora de la Facultat d'Economia i Empresa
Àngel Puyol González, Professor de la Facultat de Lletres
Esther Zapater Duque, Secretària general de la Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier Such Martí, Catedràtic de la Facultat de Veterinària
Sílvia Altafaja Vela, Cap de projectes del Gabinet del Rector
 
 
President: Javier Lafuente Sancho, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB

Vicesecretari: Jordi Prat Fernández, Director de la Fundació Autònoma Solidària