La Fundació UAB

Promoció i Comunicació

Organigrama Promoció i Comunicació FUAB


*Personal UAB amb encàrrec

 

 

Nom Càrrec Telèfon Email
David Miró International Marketing Manager 663 09 08 61 david.miro@uab.cat
Sara Centellas Tècnica 663 99 43 57 sara.centellas@uab.cat
Ferran Gallart Tècnic 663 99 43 57 ferran.gallart@uab.cat
Shan He Tècnica 93 533 50 29 shan.he@uab.cat
Sílvia Izquierdo Tècnica 663 08 99 89 silvia.izquierdo@uab.cat
Enric Pineda Tècnic 663 99 43 57 enric.pineda@uab.cat
Victoria Salvador Tècnica 663 08 99 95 victoria.salvador@uab.cat
Clàudia Terraza Tècnica 663 09 08 61 claudia.terraza@uab.cat