La Fundació UAB

Recerca i transferència del coneixement

La Fundació UAB impulsa institucions que promouen projectes de recerca, consultoria i formació en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida.

Fundació Salut i Envelliment UAB

Fa recerca aplicada amb un enfocament multidisciplinari en envelliment i pacients/ciutadans.

El principal objectiu de la recerca en envelliment és la prevenció de la discapacitat. Els dos grans àmbits que aborda la Fundació són les esferes física i cognitiva. Es treballa tot el continuum de la població gran, des de la gent gran sana fins a les persones amb dependència severa, tant en la comunitat com institucionalitzades.

La recerca en ciutadans es centra en les prioritats i necessitats dels pacients, així com en la visió dels professionals de la salut.

Anar al web