La Fundació UAB

Fundació Autònoma SolidàriaCooperació i Educació per al Desenvolupament (EpD)


L'Àrea de Cooperació i Educació per al Desenvolupament de la FAS promou l'acció, la formació i la recerca en l'àmbit de la cooperació universitària amb els països del Sud, impulsant una educació crítica i d'esperit transformador per tal de superar les desigualtats globals.

Des del 2003, aquesta Àrea és l'encarregada de gestionar el Fons de Solidaritat de la UAB que, entre d'altres, financia projectes i iniciatives de cooperació a països del Sud i campanyes d'emergència, d'acord amb el Protocol d'Actuació de les Universitats en situacions de Crisis Humanitàries.

En la seva última convocatòria, el Fons de Solidaritat ha possibilitat la realització d'accions formatives i de recerca a Nicaragua, Bolívia, Argentina, Uganda i Nigèria.

Paral·lelament, el Projecte d'Educació per al Desenvolupament a la Universitat (ESDU) es dedica a integrar transversalment des del curs 2013-2014 un enfocament educatiu per a la transformació, implicant més a les institucions universitàries en la generació d'una ciutadania amb pensament crític i amb mirada ètica per a la justícia social.

Fruit d'una estratègia de treball en xarxa amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), la FAS ha ajudat a introduir l'abordatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els àmbits d'acció universitària, en un moment de desplegament de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Servei de Voluntariat Europeu (SVE)

La FAS és entitat d'enviament i d'acollida del Servei de Voluntariat Europeu (SVE), una de les branques del programa de la Unió Europea, Erasmus+, en els àmbits de l'educació, la formació, la juventut i l'esport pel període 2014-2020.

Aquesta activitat permet als joves l'oportunitat de contribuir al treball diari d'organitzacions que tracten temes com la política de joventut, la implicació civil, el desenvolupament personal i socioeducatiu dels joves, la inclusió i assistència de col·lectius desafavorits, el medi ambient, l'educació no formal, les TIC, l'alfabetització mediàtica, la cultura i la creativitat, la cooperació al desenvolupament, entre d'altres.

Paper de la FAS com a entitat d'enviament

La Fundació és responsable d'informar i formar als estudiants de la UAB, orientar-los en la selecció d'un projecte de voluntariat i coordinar-los amb la seva entitat d'acollida per tal de preparar la seva arribada al destí.

Paper de la FAS com a entitat d'acollida

El projecte d'acollida de la FAS rep persones voluntàries que col·laboren promovent el voluntariat i els seus valors, participant activament en els programes de voluntariat de la Fundació i donant suport, entre d'altres, al servei d'atenció a la discapacitat.