La Fundació UAB

Memòries d'activitat

Memòries d'activitat

Consulteu aquí les darreres memòries d'activitat de les institucions que conformen la Fundació UAB.
 

Fundació UAB

Memòria d'activitat 2021
Memòria d'activitat 2020
Memòria d'activitat 2019
Memòria d'activitat 2018
Memòria d'activitat 2017
Memòria d'activitat 2016
Memòria d'activitat 2015
Memòria d'activitat 2014

Escola d'Idiomes Moderns Casa
Convalescència SL

 

Memòria d'activitat 2021-2022

Memòria d'activitat 2020-2021
Memòria d'activitat 2019-2020
Memòria d'activitat 2018-2019
Memòria d'activitat 2017-2018
Memòria d'activitat 2016-2017
Memòria d'activitat 2015-2016
Memòria d'activitat 2014-2015

Vila Universitària SL

Memòria d'activitat 2021
Memòria d'activitat 2020
Memòria d'activitat 2019
Memòria d'activitat 2018
Memòria d'activitat 2017
Memòria d'activitat 2016
Memòria d'activitat 2015
Memòria d'activitat 2014

Fundació Alumni UAB 

Memòria d'activitat 2021
Memòria d'activitat 2020
Memòria d'activitat 2019
Memòria d'activitat 2018
Memòria d'activitat 2017
Memòria d'activitat 2016

Fundació Autònoma Solidària

Totes les memòries

Fundació Salut i Envelliment UAB

Memòria d'activitat 2021
Memòria d'activitat 2020
Memòria d'activitat 2019
Memòria d'activitat 2018
Memòria d'activitat 2017
Memòria d'activitat 2016
Memòria d'activitat 2015
Memòria d'activitat 2014

Fundación Wassu UAB

Memòria d'activitat 2020
Memòria d'activitat 2019
Memòria d'activitat 2018
Memòria d'activitat 2017
Memòria d'activitat 2016
Memòria d'activitat 2015
Memòria d'activitat 2014

Fundació Hospital Clínic Veterinari

Totes les memòries